RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informuję, że:
 2. Administratorem danych osobowych jest QUARISS s.c. z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29C/6, e-mail: biuro@quariss.com – zwany dalej „Administratorem” lub „quariss”.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: biuro@quariss.com lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres podany w ust. 1, bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z Panią/Panem, udzielania porad i konsultacji, przekazywania informacji handlowych, innych materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych oraz oferowania produktów i usług QUARISS.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody osoby, której dane dotyczą.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, np. świadczącym na rzecz QUARISS usługi IT, księgowe, kurierskie lub inne podobne, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celu przetwarzania danych, wskazanego w ust. 3, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony celem wskazanym w ust. 3, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 9. W związku z przetwarzaniem przez QUARISS danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie jednak brak możliwości ze strony QUARISS nawiązania i utrzymania z Panią/Panem kontaktu, udzielania porad i konsultacji, przekazywania informacji handlowych, materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych oraz oferowania produktów i usług QUARISS.
 13. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl